هارد (hard)

هارد (hard) 

2 محصول وجود دارد.
طراحی شده برای سرورهای سازمانی،سرورهای دیتا سنتر و سیستم های ذخیره سازی طراحی برای حجم کاری 24x7x365 و قابل اطمینان برای 550 ترابایت در سال سطح اطمینان بالا تا 2.5 میلیون ساعت MTBF عملکرد بهینه برای حجم های کاری سنگین
طراحی شده برای سرورهای سازمانی،سرورهای دیتا سنتر و سیستم های ذخیره سازی طراحی برای حجم کاری 24x7x365 و قابل اطمینان برای 550 ترابایت در سال سطح اطمینان بالا تا 1.2میلیون ساعت MTBF عملکرد بهینه برای حجم های کاری سنگین
نمایش 1 - 2 از 2 مورد