کارت فیبر

کارت فیبر 

یک محصول وجود دارد.
Intel® 82599ES 10Gb/s 2-port LAN Card2xSFP+ LAN portsSupports 10Gb/s per portIntel® 82599ESPCIe x8 (Gen2 x8 bus)143x68.9 mm
نمایش 1 - 1 از 1 مورد