کارت RAID

کارت RAID 

یک محصول وجود دارد.
LSI SAS3108 H/W RAID Card (32-PD)2xinternal Mini-SAS HD SFF8643 connectorsUp to 8 x SAS 12Gb/s portsUp to 32 x physical devices supported via SAS expanderLSI SAS3108Hardware RAID 0/1/5/6/10/50/602GB DDR3 cache memoryCacheVault Flash Cache Protection Module in optionPCIe x8 slot (3.0 x8 bus)168 x 68.9 mm
نمایش 1 - 1 از 1 مورد